Prof. Dr. Aydın GÜLAN

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar İdare Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Turan YILDIRIM

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Tekin AKILLIOĞLU

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Yücel OĞURLU

 Balıkesir Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Melikşah YASİN

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ

 Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Halil KALABALIK

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Nur KAMAN

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Tulkin TESHABAYEV

Taşkent Maliye Enstitüsü Rektörü

Prof. Dr. Ludmila BUKALEROVA

Rusya Avukatlık ve Noterlik Akademisi Rektör Yardımcısı, RUDN Üniversitesi Ceza Hukuku, Ceza Usulleri ve Kriminalistik Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Asuman YILMAZ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı, Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Şahin AKINCI

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Amir ALIYEV

 Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Abdülmecit NUREDİN

 Uluslararası Vizyon Üniversitesi Öğretim Üyesi, Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Yesbergen ALAUKHANOV

Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yanında İnsan Hakları Komisyonu Üyesi. Astana Şehri Kamu Konseyi Üyesi

Doç. Dr. Ganizhamal Imankyzy KUSHENOVA

L.N. Gumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Zhanna SHAYAKHMETOVA

H. Dosmuhamedov Atyrau Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Soledad Saginovna DYUSEBALIYEVA

H. Dosmuhamedov Atyrau Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Elmira Mizamgalievna ADİETOVA

H. Dosmuhamedov Atyrau Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Indira SAKTAGANOVA SVETOVNA

L.N. Gumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi Devlet ve Hukuk Teorisi ve Tarihi, Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Dinara Baktiyarkızı OSMANOVA

L.N. Gumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi Devlet ve Hukuk Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi

Eldor TULYAKOV

Özbekistan Kalkınma Stratejisi Merkezi Müdürü

Anayasa Mahkemesi Raportörü Dr. Öğr. Üyesi Ömer GEDİK

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Dr. Mehrinigor AKHMEDOVA BAHODIROVNA

Buhara Devlet Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Ena KAZİĆ-ÇAKAR

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

EnglishRussia