Prof. Dr. Aydın GÜLAN

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar İdare Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Yücel OĞURLU

Balıkesir Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Melikşah YASİN

 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Nazgul ISABAEVA

Kırgız Cusup Balasagun Milli Üniversitesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Nurhan YAPRAK

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Zebiniso KAMALOVA

İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Kamala VALİYEVA

İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ali Çetin ASLAN

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ÖZKAN

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Arş. Gör. Zeynep ÇELİK GÜLSEVEN

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı

Arş. Gör. Beyza Çağla ŞAHİN

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı

Arş. Gör. Metehan HEPVAR

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı

Arş. Gör. Kübra DEMİR ARSLAN

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı

Arş. Gör. Aslınur MATUĞAN

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı

Batuhan Muhammet ARSLAN

Araştırmacı- Bilişim Uzmanı

Arş. Gör. Zeynep ULUER

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı

Arş. Gör. Alpaslan DURMAZ

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Arş. Gör. Sena Nur ÖZDEMİR

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Arş. Gör. Meliha Ceyda TOPARLAK

 Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

Arş. Gör. Mirza LJUBOVİĆ

 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kıdemli Araştırma Görevlisi

Arş. Gör. Hana ŠARKİNOVİĆ-KÖSE

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kıdemli Araştırma Görevlisi

Dr. Meiramkul ISSAYEVA

İstanbul Ticaret Üniversitesi Çevre ve Komşu Ülkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi

Nazgul KENZHETAY

 Araştırmacı-Yazar

Muhammed FARAJOV

 Araştırmacı-Girişimci

EnglishRussia