1. Özet metinler önerilen bölümün başlığını, amacını ve bölüme dair tam metinde ele alınacak olası başlıkları (metin biçiminde yazılmış halde) kapsamalıdır.
  2. Özet metinler 500 kelime olmalıdır. Sempozyum dillerinden Türkçe, Rusça, Kazak, Kırgız, Özbek veya Azerbaycan Türkçeleri ile gönderilen özetler ayrıca İngilizce olarak da hazırlanmalıdır.
  3.  Özetin altında en az 5 adet anahtar kelimeye (bildiri metin dili ve İngilizce olarak) yer verilmelidir.
  4. Özet metinlerin sempozyum temaları ile bağdaşır olması, aksi halde sempozyum e-kitabında ve sempozyum programında yer almayacağı hatırlanmalıdır.
  5. Özet Metinler A4 (210×297 mm) kâğıdı ölçüsünde, 1.25 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman fontunda yazılmalıdır.

EnglishRussia